Tarieven

Mijn tarieven zijn:

Paard: Eerste consult plus behandeling osteopathie en/of chiropractie € 150,- (ongeveer 1,5 uur)

Vervolgbehandelingen € 109,50 (ongeveer 1 uur). Tarieven zijn exclusief reiskosten- en reistijdvergoeding: € 1,20 per km vanaf Zwaanshoek en terug


Hond en kat: Consult plus behandeling osteopathie en/of chiropractie per kwartier € 34,50

Een eerste consult duurt gemiddeld 3 kwartier; vervolgbehandelingen een half uur.

 

Perfect Fit Borsttuig: € 53,- tot € 65,- (afhankelijk van de grootte van de hond). Daarnaast breng ik mijn tijd in rekening die benodigd is om te passen; dat zal normaliter 10-20 minuten in beslag nemen, waarbij mijn tarief 34,50,-per kwartier bedraagt.


Dry Needling: € 45,- per kwartier (exclusief sedatie)


Sedatie paard: € 29,50


High Power Laser Paard en Hond: € 43,50 per kwartier (€ 37,- bij meerdere behandelingen per week).

High Power Laser Hond en kat korter dan 10 minuten: € 36,- per behandeling (€ 32,50 bij meerdere behandelingen per week).

 

KinesioTape: € 15,- per locatie of per meter (paard). € 25,- per meter bij gebruik van de 10 cm brede tape voor het paard.

  • Tarieven zijn inclusief BTW
  • Voor honden en katten wordt bij niet verschijnen op een afspraak zonder tijdige afzegging (minimaal 24 uur van tevoren) 47,- euro in rekening gebracht.
  • Voor paarden wordt bij het niet door laten gaan van een afspraak zonder tijdige afzegging (minimaal 24 uur van tevoren) het volledige behandeltarief inclusief reistijd alsnog in rekening gebracht.
  • Behandelingen dienen binnen 2 weken na factuurdatum betaald te worden per bankoverschrijving op IBAN nummer NL14INGB0008277845 onder vermelding van het factuurnummer. Een eerste herinnering volgt 14 dagen na factuurdatum en gaat gepaard met een verhoging van 5 euro aan administratiekosten. Bij een tweede herinnering, 28 dagen na factuurdatum, gaat de factuur naar de incasso en wordt de factuur verhoogd met alle incassokosten (minimaal 25 euro). Bovendien zullen er vervolgens geen afspraken meer gemaakt kunnen worden.